מה ההבדל בין בית משפט לבין דין רבני? גלו איך בוחרים איפה להגיש את תביעת גירושין

בתחום המשפחה , הקנו החוקים במדינת ישראל סמכות לשתי ערכאות מקבילות: בית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.  

לבית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני קיימות סמכויות מקבילות וקיימות סמכויות ייחודיות. אף ששתי הערכאות כפופות למשפט הישראלי, קיימים הבדלים מסוימים בתפיסתן את מערכת הנישואין וקשרי האישות בין בני הזוג.
בתי הדין הרבניים נוטים לפסוק על בסיס ההלכה הדתית ובתוך כך הם פועלים בדרך שמרנית יחסית המבוססת על ההלכה הדתית.

בתי המשפט לענייני המשפחה לעומתם בוחנים את הסוגיה המונחת לפניהם על בסיס תפיסה ליברלית וחילונית ובכפוף כמובן לחוק הפסיקא בנושא.

הכלל המנחה הוא, כי שתי הערכאות אינן יכולות לדון בו בזמן באותו נושא.

הערכאה הראשונה אשר אליה תוגש התביעה תהיה זו אשר תקנה את הסמכות לדון במחלוקות בין בני הזוג. השילוב בין הסמכות המקבילה לדון בדיני משפחה ובין התפיסות השונות
בין שתי הערכאות יוצר עניין משפטי ייחודי אשר נקרא מרוץ הסמכויות.

איך בוחרים איפה להגיש את התביעה? מה זה מירוץ הסמכויות?
במאמר תמצאו יתרונות וחסרונות לבית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני .

בית הדין הרבני

כאשר הצדדים הינם יהודים , נושא הגירושין הוא בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני.

סמכות בית הדין הרבני

צדדים שנישאו כדת משה בישראל, יכולים להגיש תביעה לבית הדין הרבני. כאשר הצדדים יהודים, גירושין וכתובה הם בסמכותו הבלעדית של בית הדין הרבני. מזונות קטינים, אישה ונושאי רכוש, יש צורך בכריכה מפורשת, כאשר תביעת הגירושין כנה ושהכריכה בוצע בכנות - הכריכה תהיא כדין. משמרות קטינים נכרך אוטומטי בתביעת הגירושין.

מזונות קטינים

צד אשר הקדים את האחר בתביעת גירושין כרוכה לבית הדין הרבני  וגם אם התביעה עומדת במבחני הכריכה, בשל העובדה שמדובר במזונות קטינים- שייכת לקטינים - זוהי תביעה בשם הקטינים , יש לאם הזכות להגיש בשם הקטינים, חרף מרוץ הסמכויות, תביעת מזונות קטינים בבית המשפט לענייני משפחה.

בית משפט לענייני משפחה

כל אחד יכול להגיש תביעה לבית משפט לענייני משפחה ללא כל קשר לדת.

סמכות בית משפט לענייני משפחה


כאמור גירושין ( לרבות נושא הכתובה) אינם נושאים שנידונים בבית המשפט לענייני משפחה ואינם נושאים שבסמכות. שני נושאים אלו- תמיד- יידונו בבית הדין הרבני. תביעת מזונות קטינים , ניתן להגיש ללא קשר למרוץ הסמכויות, לבית משפט לענייני משפחה ( תביעה עצמאית של קטינים).

איפה עדיף לתבוע - בבית משפט או בבית הדין?

קיימים הבדלים בין דין תורה לדין אזרחי. כל מקרה לגופו וכל עניין לנסיבותיו . אמירות כלליות שתמיד עדיף לאחד את הצדדים בערכאה זו או אחרת , אין להם מקום בעולם הגירושין. לעיתים גבר אשר סבר שיבחר בערכאה מסוימת יקבל יתרון התבדה, וההיפך. עניין שיפוטי תלוי בנסיבות, בטעמים המשפטיים וכל מקרה לגופו. מומלץ מאוד להיוועץ עם עורך דין לגירושין קונקרטיות וחוות דעת למקרה הספציפי.

עדכונים ומאמרים